Tag Archives: nguyên nhân chậm phát triển chiều cao

Không ngờ nguyên nhân này khiến chiều cao trẻ chậm phát triển

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ chậm phát triển chiều cao, ngoài yếu tố di truyền, chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập thể dục thể thao… thì các nguyên nhân dưới đây sẽ góp phần kìm hãm sự phát triển chiều cao của bé mà các cha mẹ sẽ không ngờ