Tag Archives: vách ngăn

Xu hướng dùng màn nhựa nội thất làm vách ngăn trong nhà

Xu hướng sử dụng màn nhựa nội thất làm vách ngăn trong nhà  thay thế cho những bức tường xi măng cố định đã trở nên phổ biến trong các căn hộ, hay các gia đình nhỏ. Màn nhựa nội thất làm vách ngăn làm tốt chức năng ranh giới ngăn cách giữa không gian, nới rộng không gian