Tag Archives: xe đạp cũ

Xe đạp cổ – đồ cũ nhưng khó tìm?

Xe đạp là một trong những phương tiện phổ biến đối với người xưa và giờ đây, với sự phát triển của xe máy cũng như các xe ô tô đã khiến cho những chiếc xe này dần mất dạng. Xe đạp đã chọn ra một hướng đi riêng cho bản thân mình đó là